Achievements

MASISWA Northern Zone Games held in TAR UMT Penang Branch.

Badminton Men Double - Bronze Medal 🥉

- Beh Ka Yong

- Phoon Yik Yee

Netball Men - Bronze Medal 🥉

- Chong Lik Hang

- Jason Yong Jia Xuan

-Liew Tsze Bin

- Look Weng Yin

- Low  Jun Xiang

- Yee Zhuo Lun

- Chee Ee Long

- Lee Pei Lun

- Liew Voon Ding

- Chan Jie Sheng

- Chuah Chee Hong